Exki Rijsel

Het merk heeft een derde restaurant geopend in Rijsel. Alvorens het avontuur aan te vatten, wilde het zijn geraamde omzetcijfer kennen.

Dit is natuurlijk fundamenteel voor het starten van een activiteit, net zoals het belangrijk is om de risico’s te beheersen (en soms zelfs om de financiële partners gerust te stellen!).

Onze onderzoeken van de mogelijkheden baseren zich op verschillende technieken, zoals beproefd statistisch model of commerciële verzadiging, om u zo nauwkeurig mogelijke gegevens te kunnen verstrekken.

[well]

Een onderzoek van de mogelijkheden bestaat uit 5 grote delen:

  1. De analyse van de site van het project (een overzicht van het terrein uitgevoerd door onze consultants)
  2. Een analyse van de concurrentie, met bezoek in de restaurants
  3. De bepaling van het verzorgingsgebied
  4. Een sociaal-demografische analyse
  5. Een voorlopige raming van de zakelijke mogelijkheden

[/well]

Natural, Fresh & Ready voor EXKI

 

Op basis van de uitgevoerde analyse is ook een SWOT-analyse afgeleverd. Een SWOT-analyse is een analyse van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het project. Aan de hand van dit punt kan men het project werkelijk plaatsen: de aanbevelingen die uit de analyse voortvloeien, zorgen ervoor dat u duidelijk weet wat u te wachten staat en dat u, in bepaalde gevallen, van bij het begin bepaalde tekortkomingen kan verhelpen.

Aangezien het resultaat zeer bemoedigend was, start een nieuw avontuur voor Exki!

Laten we samen uw project bespreken!

GeoConsulting is gecertificeerd in het kader van de voucherregeling “groei”. Zo kan GeoConsulting diagnostische en ondersteunende opdrachten uitvoeren voor de groei en ontwikkeling van ondernemingen.

Volg ons

Wallonie & Bruxelles

Route d’Obourg 65B
7000 Mons
Belgique
Tél : +32(0)65 68 09 70

Vlaanderen & Brussels

K. Karellaan 584, Bridge Building 6
1082 Brussel
Belgique
Tél: +32 (0)2 315 09 00

France

Place Saint Hubert 12
59000 Lille
France
Tél: +33 (0)3 74 09 63 92

Luxembourg

Rue Glesener 21
1631 Luxembourg
Luxembourg
Tél: +352 27 86 68 14