Shopping Cora: koopgedrag

Op verzoek van Cora analyseert GeoConsulting het koopgedrag en bepaalt het de werkelijke verzorgingsgebieden van de 9 Shopping Cora, voor een totaal van meer dan 150000 m² GLA, in België en Luxemburg.

De afbakening van het werkelijke verzorgingsgebied van het verkooppunt steunt op de lokalisatie van de klanten en de commerciële penetratie per postcode.

Voor wat betreft de analyse van het koopgedrag heeft GeoConsulting kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken gevoerd. Geoconsulting heeft een eenvoudige vragenlijst opgesteld die door de klant gevalideerd is.

Het doel van deze onderzoeken is de verzameling van relevante informatie over de consumenten (bezoekfrequentie, tevredenheid over de Shopping, sterkten en zwakten, naar welke andere verkooppunten gaan ze?, waarom?, …)

[well]

  1. Het koopgedrag van de consumenten begrijpen;
  2. De klantprofielen bepalen;
  3. De positieve en negatieve factoren analyseren;
  4. Het werkelijke verzorgingsgebied van de Shopping en de waarneembare mogelijkheden bepalen

[/well]

 

De onderzoeken worden gevoerd met behulp van een mini-iPad met een gecodeerde vragenlijst om het verloop te vergemakkelijken; de wetenschappelijke foutmarge is steeds kleiner dan 5 %.

Dankzij de betere kennis van de verschillende soorten klanten wordt een marketingstrategie opgesteld en worden eenvoudige en doeltreffende acties ingesteld om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de huidige en toekomstige consumenten.

Laten we samen uw project bespreken!

Volg ons

Wallonie & Bruxelles

Route d’Obourg 65B
7000 Mons
Belgique
Tél : +32(0)65 68 09 70

Vlaanderen & Brussels

K. Karellaan 584, Bridge Building 6
1082 Brussel
Belgique
Tél: +32 (0)2 315 09 00

France

Place Saint Hubert 12
59000 Lille
France
Tél: +33 (0)3 74 09 63 92

Luxembourg

Rue Glesener 21
1631 Luxembourg
Luxembourg
Tél: +352 27 86 68 14