De grote trends in de detailhandel

 1. De groei van e-commerce gaat verder
  De online uitgaven stijgen voortdurend. In 2019 had e-commerce in België al een marktaandeel van ongeveer 10% bereikt, en dat zou tegen 2025 kunnen stijgen tot 20% als we de Angelsaksische trend volgen. De impact op de ‘brick & mortar’ detailhandel zal dus aanhouden en zelfs indien deze directe impact van e-commerce slechts 5% zou bedragen, dan zou dit neerkomen op niet minder dan 1 miljoen m² commerciële ruimte die de komende jaren in België zou kunnen worden geëlimineerd, voornamelijk bij slecht gelegen winkels en/of winkels die niet werden “heringericht”.
 2. Meer en meer senioren
  Gezien het fenomeen van de vergrijzing wordt er geschat dat in België in 2030 het aantal senioren (+67 jaar) groter zal zijn dan het aantal jongeren (<18 jaar). Gezien dit demografische gewicht en hun koopkracht, die veel groter is dan die van jongeren, verdient deze doelstelling naar onze mening een zorgvuldige afweging van de behoeften en verwachtingen.De andere grote verandering van de laatste jaren heeft te maken met de samenstelling van de gezinnen. Eenpersoonsgezinnen zijn nu al de grootste: zij vertegenwoordigen vandaag de dag 34% van de gezinnen, en dit aandeel zou naar schatting kunnen stijgen tot 42% in 2070, terwijl ook eenoudergezinnen in aantal toenemen (momenteel ongeveer 10% van de gezinnen).
 3. Verbetering van de klantervaring: ‘channel blurring’
  Een wassalon geïntegreerd in een bar? Wasbar in Gent was een paar jaar geleden een pionier. Een voornamelijk jong publiek komt er zijn was doen en nuttigt ter plaatse een drankje of hapje tijdens het wachten. De Wasbar is dus een voorloper van de channel blurring-trend, of commerciële hybridisatie. Het recept was een schot in de roos en nieuwe Wasbars, gebaseerd op hetzelfde concept, werden ook in andere steden geopend.Kenmerkend voor dergelijke gemengde concepten die we overal zien opduiken is de focus op klantbeleving: waar detailhandelaars zich vroeger konden richten op de producten die ze verkochten, is het nu noodzakelijk om te begrijpen wat de consument wil, voelt en in gedachten heeft wanneer hij het “point of sale” binnenkomt. Vooral door de opkomst van e-commerce is het belangrijk om de consument een goede reden te geven om het huis te verlaten. De merken onderscheiden zich daarom door een echte toegevoegde waarde. Ons advies: creativiteit is essentieel om de klant te verleiden.
 4. Een nieuwe ecologische generatie
  De klimaatmarsen van begin 2019 hebben aangetoond dat de jongere generaties bijzonder gevoelig zijn voor de milieu-uitdagingen van vandaag en morgen. Dit komt tot uiting in hun consumentengedrag: recuperatie en tweedehandsgebruik, de opkomst van de nul-afvalbeweging en ethische mode … Het ethisch-ecologische aspect kan een onderscheidend element worden in de detailhandel van morgen.
 5. Delen vs. aankopen
  Een andere reflex van deze jonge generaties is om zich meer te richten op delen in plaats van kopen. Vandaag de dag huren mensen hun avondjurken, geven ze de voorkeur aan AirBNB in plaats van aan een hotel, delen ze een auto (bv. Drivy, Cambio …) en lenen ze hun gereedschap in een gereedschapsbibliotheek (bv. Tournevie).
  Hoewel het belangrijkste argument economisch is, speelt het ecologische aspect hier ook een rol: het delen van hulpbronnen vermindert het verbruik. Bovendien wordt het gevoel van deel uit te maken van een gemeenschap van gelijkgestemden versterkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze deelcultuur alleen maar zal toenemen.
 6. Le ‘placemaking’ pour redynamiser les espaces urbains
  Terwijl steden hun bevolking snel zien groeien, is de uitdaging vandaag de dag het behoud of de herontwikkeling van de levenskwaliteit. Placemaking, een proces waarbij “burgers zich collectief de openbare ruimte vanaf het ontwerp tot aan het beheer ervan toe-eigenen”, is een van de antwoorden die steeds meer steun krijgt van politieke besluitvormers. Placemaking is een gezamenlijk en inclusief proces dat zich richt op het heropwaarderen van wijken en openbare ruimtes. Dit wordt concreet vertaald in parken die worden ingericht als dansgelegenheden, tijdelijke speeltuinen op pleinen, enz.Deze stedelijke heropbloei leidt ook tot een hernieuwde belangstelling voor de detailhandel in de binnensteden, om zo ook weer dichter bij de klanten te komen. Nadat er tientallen jaren werd uitgebreid in de periferie zien we dat er de afgelopen jaren een omgekeerde trend wat betreft investeringen aan de gang is in stadscentra, en dit door grote ketens die voorheen meer aanwezig waren in de periferie. We hadden u bijvoorbeeld al verteld over de exponentiële ontwikkeling van minimarkten zoals Carrefour Express en Proxy Delhaize in de stad. Vandaag overweegt zelfs meubelgigant IKEA om een winkelconcept te testen dat is aangepast aan de binnenstad, onder meer in Brussel.
 7. Het is tijd voor een commerciële mix …
  Met het oog op het verbeteren van de klantervaring zien wij grote mogelijkheden om de commerciële mix te versterken, of het nu gaat om stadscentra of winkelcentra en andere retailparken. In de binnensteden hebben catering, vrijetijdsbesteding en cultuur altijd een fundamentele rol gespeeld en konden ze veel beter weerstand bieden tegen de meer algemene teruggang van de handel. De winkelcentra begrijpen nu ook dat ze meer complementair moeten zijn aan de e-commerce door een andere, completere ervaring aan te bieden. Het aandeel van Food & Beverage (F&B) neemt gestaag toe, wat alle bedrijven ten goede komt. We mogen verder niet vergeten dat de totaal vernieuwende concepten de notie van diversiteit veel verder uitdiepen.
 8.  …en een functionele mix
  Naast de noodzaak van een mix in de detailhandel, is het ook tijd om concepten en parken te ontwikkelen waarbij de commerciële functie geïntegreerd is met verschillende andere functies: wonen, diensten, logistiek, kantoren, vrijetijdsbesteding, serviceflats, openbare voorzieningen … Wij geloven sterk in deze transversale en systemische aanpak van zulke gebieden. Naar onze mening is dit de sleutel tot een evenwichtige en dus duurzamere ontwikkeling.

Meer weten of advies van een expert nodig?

“Contacteer ons”

Laten we samen uw project bespreken!

GeoConsulting is gecertificeerd in het kader van de voucherregeling “groei”. Zo kan GeoConsulting diagnostische en ondersteunende opdrachten uitvoeren voor de groei en ontwikkeling van ondernemingen.

Volg ons

Wallonie & Bruxelles

Route d’Obourg 65B
7000 Mons
Belgique
Tél : +32(0)65 68 09 70

Vlaanderen & Brussels

Louizalaan 523 Avenue Louise
1050 Brussels
Belgique
Tél: +32 (0)2 315 09 00

France

Place Saint Hubert 12
59000 Lille
France
Tél: +33 (0)3 74 09 63 92

Luxembourg

Rue Glesener 21
1631 Luxembourg
Luxembourg
Tél: +352 27 86 68 14